בשנת 2010 החל יקב אלכסנדר לשווק את יינותיו לארה"ב.
יקב אלכסנדר משווק באמצעות חברת השיווק ‏ROYAL‏ ‏WINE‏ שהיא ‏הגדולה ביותר בארה"ב לשיווק יין כשר.
בחודש פברואר מדי ‏שנה מתקיים ערב יינות כשרים, ערב אחד בקליפורניה ושבוע אחריו בניו יורק.
‏כבכל השנה, יקב אלכסנדר מציג את יינותיו והחוויה מצוינת, יש התלהבות רבה מהיין.

יקב אלכסנדר משווק גם לאירופה: הולנד ובאנגליה על ידי KEDEM.

יקב אלכסנדר משווק גם לקנדה - קוויבק.